Schenking gekregen?

20 februari 2014

Schenking gekregen? Check hier of je aangifte moet doen.
Als je in 2013 een schenking hebt gekregen, moet je er misschien aangifte over doen bij de Belastingdienst. Over schenkingen in 2013 moet je vóór 1 maart 2014 aangifte hebben gedaan. Niet in alle gevallen hoef je aangifte te doen.

Je hoeft alleen schenkbelasting te betalen als je in waarde meer geschonken hebt gekregen dan de vrijstelling die voor jou geldt. Hieronder staan de vrijgestelde bedragen voor 2013. De vrijstelling die voor jou geldt, is afhankelijk van je relatie met de schenker.

Voorbeeld:
Marieke krijgt van haar moeder in 2013 een schenking van 10.000 euro. De vrijstelling in 2013 was 5.141 euro. Omdat er meer geschonken is dan het bedrag van de vrijstelling moet Marieke schenkbelasting betalen. De te betalen schenkbelasting kan je als volgt berekenen: 10.000 euro (bedrag schenking) -/- 5.141 euro (bedrag vrijstelling) = 4.859 euro. Dit bedrag moet vermenigvuldigd worden met het tarief van de eerste schijf van de schenkbelasting, dit is 10%: 4.859 euro x 10% = 485 euro.

Omdat Marieke meer geschonken heeft gekregen dan de schenkbelasting moet zij aangifte doen, vóór 1 maart a.s.

Tip: op de website van de Belastingdienst kan je berekenen wat je aan schenkbelasting moet betalen.

Er zijn een drietal grotere schenkingen vrijgesteld van schenkbelasting, waarbij de ontvanger van die schenking toch aangifte moet doen:
– de schenking van ouders aan kinderen van het eenmalig verhoogde schenkingsbedrag die niet voor de eigen woning is bestemd;
– de eenmalige schenking van ouders aan kinderen voor de eigen woning (van maximaal 100.000 euro) en die aan vastgestelde voorwaarden voldoet;
– de eenmalige schenking van ouders aan kinderen voor een studie of opleiding en die aan vastgestelde voorwaarden voldoet.

Tip: als je aangifte moet doen voor de schenkbelasting kun je hier een aangifteformulier downloaden.
Als de schenking is beschreven bij de notaris dan heeft de notaris vaak al de aangifte verzorgd. Voor de zekerheid kan je dat nog even bij je notaris checken.

Samengevat:
Je moet vóór 1 maart 2014 aangifte doen van een schenking als:
– je een schenking hebt gekregen in 2013 die in waarde groter is dan het vrijgestelde bedrag dat voor jou geldt;
– je een bijzondere schenking hebt gehad van het eenmalig verhoogde bedrag, voor de eigen woning of voor een opleiding of studie.

Vrijstellingen schenkbelasting 2013
– Kinderen: 5.141 euro (jaarlijks)
– Kinderen 18-40 jaar: 24.676 euro (eenmalig)
– Kinderen 18-40 jaar: 51.407 euro (eenmalig voor eigen woning of studie)
– Overig: 2.057 euro (jaarlijks)

Tijdelijk verruimde vrijstelling voor eigen woning
Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk verruimd tot 100.000 euro. De schenking mag ook worden verkregen van een ander familielid of van een derde en mag ook gebruikt worden voor de aflossing van een restschuld. De ontvanger hoeft niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn. De schenking en de besteding moeten vóór 1 januari 2015 plaatsvinden.

De door de Belastingdienst erkende goede doelen (ANBI’s) hoeven over een ontvangen schenking geen belasting te betalen.

Tarieven schenkbelasting 2013
– 0 tot 118.254 euro
Partner of kinderen: 10%
Kleinkinderen: 18%
Overige verkrijgers: 30%
-118.254 euro en hoger
Partner of kinderen: 20%
Kleinkinderen: 36%
Overige verkrijgers: 40%s

 

Be Sociable, Share!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *